Wolontariat

fot. Michał Mroczkowski

Dlaczego Młode Horyzonty są wyjątkowo ciekawym festiwalem?

  • Kochasz kino?
  • Możesz i umiesz zorganizować czas tak, by znaleźć kilka godzin codziennie w ciągu dnia na pomoc przy festiwalu?
  • Byłeś/aś już na wolontariacie MFF Nowe Horyzonty lub American Film Festival?
  • Mieszkasz w Warszawie i zawsze chciałeś/aś dotrzeć na festiwal we Wrocławiu, ale do tej pory Ci się nie udało?
  • Śledzisz NH VOD?
  • Z radością uczestniczysz w seansach Kina Muranów?
  • Doceniasz mądre kino podczas wspólnych seansów ze swoimi wnuczętami?
  • Skończyłaś/eś dwanaście lat i marzysz o współtworzeniu swojego pierwszego festiwalu filmowym w roli wolontariuszki/wolontariusza?
  • W twoim centrum zainteresowań znajdują się: sztuki plastyczne, alternatywne modele edukacji, wspólna radość tworzenia, ciekawość świata wartości, magia technologii kina oraz organizacja wydarzeń kulturalnych?

Festiwal Młode Horyzonty to miejsce, w którym każdy z Was znajdzie to, co ważne i wartościowe. Młode Horyzonty to przegląd filmów dla młodego widza, podzielony nie tylko na kategorie wiekowe, ale również na sekcje artystyczne. To ogromne wyzwanie stworzyć filmy uwrażliwiające dla młodego widza, które będą poruszać wszystkich.

Jak zostać wolontariuszem?

Wystarczy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, umieszczony na naszej stronie internetowej.

Wypełnienie i przesłanie aplikacji nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmą organizatorzy festiwalu po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami. Zanim przejdziesz do wypełniania formularza zapoznaj się z poniżej zamieszczonymi dodatkowymi informacjami.

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego?

Sprawdź swoją dyspozycyjność i podczas wypełnienia formularza uważnie zaznacz na dołączonym kalendarzu, kiedy możesz rozpocząć pracę przy festiwalu i ile czasu możesz poświęcić na współtworzenie festiwalu każdego dnia. Te informacje są dla nas szczególnie istotne podczas rekrutacji.

Pamiętaj, że podczas festiwalu zintensyfikowana ilość wydarzeń ma miejsce w oba weekendy (28-29.09 oraz 5-6.10. od rana do godz. 19:00). Podczas wypełniania aplikacji warto pamiętać, iż pomoc wolontariusza jest ustanowiona w systemie dwuzmianowym.

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

W festiwalu mogą wziąć udział osoby od 12 do 16 roku życia pod warunkiem dostarczenia podpisanej zgody na udział w festiwalu przez rodzica lub opiekuna oraz obecności opiekuna podczas wykonywanych czynności wolontariackich. Kandydatów w tym wieku zachęcamy do zaangażowania się w pomoc przy warsztatach artystycznych dla dzieci organizowanych w oba weekendy festiwalu. 

Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia mogą wziąć udział w wolontariacie na podstawie podpisanej zgody opiekuna, jaka powinna być przekazana podczas wyznaczonego terminu pierwszego spotkania organizacyjnego. Osoby w tym wieku zapraszamy do zgłaszania się do wszystkich działów wskazanych w poniższym punkcie.

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz festiwalu Młode Horyzonty pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych tak, aby uczestnicy, dziennikarze i goście mogli cieszyć się festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.

Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach, przy oprawie plastycznej festiwalu i działaniach marketingowych, w przygotowaniu artystycznych warsztatów dla najmłodszych, tworzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości festiwalu, realizacji wydarzeń branżowych. Wolontariusz pomaga na festiwalu według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem bezpośredniego koordynatora. Szczegółowe zasady określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty oraz zostaną dodatkowo omówione podczas obowiązkowego spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu w Warszawie w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy praca wolontariusza?

Termin rozpoczęcia pracy wolontariusza uzależniony jest od działu, w którym będzie pomagał.

Lista działów i zakresy dni:

W dniu ogłoszenia wyników naboru, czyli po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu na wolontariat, zostaniecie szczegółowo poinformowani o terminie, miejscu i godzinie spotkania organizacyjnego dla Waszego działu, na którym poznacie dalsze szczegóły. Ze względu na charakter wydarzenia pełna dyspozycyjność oraz dokładne jej sprecyzowanie jest dla nas szczególnie ważne. Podczas wypełniania aplikacji warto pamiętać, iż pomoc wolontariusza jest ustanowiona w systemie dwuzmianowym.

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania twórców filmowych, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy związanej z zadaniami realizowanymi w ramach działu. Wykonując obowiązki wolontariusza można wziąć udział w pokazach filmowych i innych wydarzeniach towarzyszących festiwalowi, jest również możliwość udziału w wybranych seansach regularnych lub dostępu do filmografii NH VOD w wyznaczonych przez Organizatora terminach.

Jak można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy wolontariusz festiwalu otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie w wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej). Dokument można będzie odebrać podczas ostatniego dnia festiwalu, a jeśli jest to niemożliwe, zostanie wysłany w formie elektronicznej (skan dokumentu) najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu festiwalu.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter