Kodeks postępowania

Młodzieżowa Liga Mistrzów, reż. Line Hatland

Młode Horyzonty to międzynarodowe przedsięwzięcie oparte na zasadach różnorodności, równouprawnienia i inkluzywności. Nasze kluczowe wartości to wzajemny szacunek oraz wolność wypowiedzi.

W ramach Młodych Horyzontów staramy się stworzyć bezpieczną, zrównoważoną i włączającą przestrzeń, w której każdy traktowany jest z szacunkiem i w równy sposób. To dlatego na naszych wydarzeniach nie tolerujemy żadnych szkodliwych zachowań, takich jak: pisemne lub ustne obelgi i pogróżki, nadużycia i groźby fizyczne, używanie obraźliwego i dyskryminującego języka i gestów, a także wykonywanie takich działań, wszelkie formy napastowania, zachowań rasistowskich i seksistowskich, wszelkiego rodzaju krzywdzące komentarze na tle płciowym, etnicznym i religijnym, jak również dotyczące pochodzenia, koloru skóry, seksualności, tożsamości płciowej, klasy społecznej i ekonomicznej, przynależności kastowej, niepełnosprawności czy wieku. Zasada ta odnosi się do każdej postaci przemocy werbalnej, fizycznej i seksualnej wobec uczestników wydarzeń, jego organizatorów i partnerów.

Młode Horyzonty mają prawo bez uprzedzenia odmówić dostępu do wydarzeń osobom, które nie przestrzegają powyższych zasad. Dotyczy to zarówno stacjonarnych, jak i internetowych odsłon wydarzeń.

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter